top of page

ШЛЯХ СТВОРЕННЯ

І РОЗВИТКУ 

АСОЦІАЦІЇ

УкраЇнська асоціація щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів створена в 1996 році ініціативною групою щелепно-лицевих хірургів при підтримці академіка Тимофєєва О. О.

і за 23 роки існування об'єднала як українських так і іноземних колег з метою

розвитку спеціальності, підвищення професіоналізму хірургів, підтримки молодих спеціалістів    

     Перші кроки по створенню асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів в Україні почалися в 1994 році з ініціативи проф. О. О. Тимофєєва, шляхом створення організаційного комітету (голова - проф. О. О. Тимофєєв, секретар - доц. К. Я. Передков, члени - проф. Л. В. Харьков, проф. В. С. Процик, проф. С. Г. Безруков, проф. В. І. Куцевляк, проф. Г. П. Рузін, член-кор. АМНУ Н. Е. Поліщук, проф. Н. Н. Гордіюк, проф. О. В. Рибалов, лікар О. І. Горбань, лікар В. І. Остаповський та ін.). Були розіслані інформаційні листи, члени оргкомітету виїжджали в різні області і міста України, де проводились організаційні збори щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів, створювалися регіонарні відділення і висувалися делегати на установчий з'їзд асоціації. Ця копітка робота тривала близько 2-х років.

     25 грудня 1995 в Києві відбувся установчий з'їзд асоціації, на якому були присутні 31 делегат з різних регіонів України.

     На з'їзді, в ході виступів делегатів, членів оргкомітету, гостей, представників МОЗ України, Верховної Ради України, членів інших медичних асоціацій, було постановлено:

     1. Створити Українську асоціацію щелепно-лицьових хірургів і хірургів-стоматологів.

     2. Затверджено Статут асоціації.

     3. Обраний Президент і керівний склад асоціації, ревізійна комісія.

     4. Сприятиме подальшому створенню регіонарних і відомчих відділень.

     5. Висунути клопотання перед Міністерством юстиції України про державну реєстрацію асоціації.

     Був обраний керівний склад асоціації. Президент (голова) - д. мед. н., проф. О. О. Тимофєєв. Заступники голови - д. мед. н., проф. Л. В. Харьков (1-й віце-президент), д. мед. н., проф. В. С. Процик, д. мед. н., проф. В. І. Куцевляк, д. мед. н., проф. Г. П. Рузін, д. мед. н., проф. О. Є. Рибалов. Головний вчений (генеральний) секретар - к. мед. н., доцент К. Я. Передков. Затверджено Правління та Президія асоціації.

       На момент створення в асоціацію увійшло 19 відділень, з них 5 відомчих. Кількість членів асоціації - 349.

    Міністерство юстиції України зареєструвало громадську організацію під назвою «Українська асоціація щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів» 01 серпня 1996 р свідоцтво № 758.

     За час свого існування асоціація (УАЩЛХіХС) проводить роботу щодо поліпшення освітніх програм по щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології, створення й утвердження номенклатури спеціальності - щелепно-лицева хірургія. Проводиться велика робота з міжнародного співробітництва, утвердження української щелепно-лицевої хірургії на міжнародній арені.

     Кількість членів асоціації неухильно зростає і в даний час досягло 583 чоловік. У 2002 році пройшов з'їзд асоціації (у 2007 р - другий з'їзд), який підвів підсумки перших років існування та намітила плани на майбутнє.

      В даний час, спільно з провідними інститутами Національної академії наук України, а також із іноземними і вітчизняними клініками, члени асоціації проводять наукові дослідження з різних розділів щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології: Інститут фізіології НАН України - вивчення змін периферичних нервів при різних захворюваннях і травмах тканин щелепно-лицевої ділянки; Інститут проблем матеріалознавства НАН України - розробка і створення штучної кістки вітчизняного виробництва (Синтекістка); Український науково-практичний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - діагностика і лікування поєднаних ушкоджень кісток лицевого скелета; "Матеріалайз" ( "Materialise"), Бельгія - можливості використання стереолітографії в щелепно-лицевої хірургії; Центр дентальної імплантації (Німеччина, Йорданія, Росія) - розробка сучасних хірургічних методів лікування в дентальної імплантації; Університет, медичний факультет (Бейрут, Ліван) - реконструктивні кістково-пластичні операції щелепно-лицевої ділянки та багато інших.

       Рекомендований асоціацією підручник О. О. Тимофєєва "Керівництво із щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології" допущений Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я України для навчання студентів і лікарів. Проведено видання 5-ти випусків даного підручника (1997, 1999, 2002, 2004, 2012) (Дивіться рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     У 2006 році даний підручник (4-е видання) нагороджений дипломом Президії Академії медичних наук України. Українська асоціація щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів є одним з видавців журналу "Сучасна стоматологія" (Київ) та міжнародного англомовного журналу Journal of Diagnostics & Treatment of Oral & Maxillofacial Pathology.

     

    За поданням Української асоціації щелепно-лицевих хірургів і хірургів-стоматологів найбільш активним її членам (доц. Передковe К. Я., зав. від. Горбаню О. І., зав. від. Камінському В. І. та ін.) Президентом України в 2008 році було присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

РИСУНОК 1. "Керівництво із щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології"
bottom of page